Byggnationen av ett nytt kontorshus i Örebro har startat

Idag har det första spadtaget tagits för det nya kontorshuset My Office Sweden vid Gustavsvik. Bygget är ett första steg i upprustandet av Gustavviksområdet, som på längre sikt ska upplevas som en förlängning av centrum söderut.

Om ett år beräknas kontorsfastigheten vara klar, och det blir då ett nytt koncept för att erbjuds kontorslokaler i Örebro. I 60 procent av lokalerna blir det nämligen traditionell uthyrning, medans de resterande 40 procent ska vara aktivitetsbaserat och man ska då sätta sig där det finns plats, liknande ett kontorshotell.

Läs mer om nyheten samt om tankarna Tony Oscarssons, som leder projektet, har här på NA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *