Hemsö förvärvar för nya lokaler till högskola

Hemsö som sedan tidigare äger fastigheten som inrymmer Mälardalens Högskola i Västerås har nu även förvärvat tomträtter för uppförande av nya högskolelokaler i Eskilstuna.

De nya lokalerna kommer bestå av ca 20.000 kvadratmeter moderna och flexibla lokaler och ett 20-årigt hyresavtal kommer tecknas med Högskolan som hyresgäst. Inflyttningen sker redan till höstterminen 2019.

Läs hela texten här!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *