Stor efterfrågan på lager- och logistiklokaler i Göteborg

Enligt Castellum råder det i Göteborg en stor efterfrågan på lager- och logistiklokaler för närvarande.

Bolaget investerar nu därför 220 miljoner kronor som en första del i en större satsning mot att möta denna efterfrågan på lager- och logistiklokaler. Investeringen innebär uppförande av ett nytt område med namnet “Hisingen Logistikpark” och beräknas stå klart med sina lite drygt 26000 kvadratmeter under första kvartalet 2018.

Läs hela texten på Fastighetsnytt.se här!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *