Ombyggnation av galleria i Uppsala färdig

Gallerian i Forumkvarteret i Uppsala har rustats upp ordentligt av Atrium Ljungberg. Butikerna har samlats på gatuplan och stärkts med tillskott som skokonceptet Sneakers point, Espresso house och norska restaurangkedjan Egon. De sista två lokalerna för butik hyrs ut till Sushi Yama och Apoteket. Atrium Ljungberg glädjs över detta då de har starka koncept som kommer komplettera nuvarande utbud bra.

Här kan du läsa mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *