Bonnier förvärvar kvarter med kontor i Uppsala

Bonnier Fastigheter köper upp kontorskvarter i Uppsala som omfattar fyra byggnader och två byggrätter. Ytan uppgår till ca 23 300 kvadratmeter som uthyrs till Uppsala kommun samt kommunala bolag som Uppsalahem och Uppsala Parkering. Detta kommer även innebära många möjligheter för kontor som och uthyrningsbar yta för många verksamheter i området. Bonnier Fastigheter äger sedan 2018 även fastigheterna Stationsgallerian och Muninshuset. Tillträdet till detta nya område med i huvudsak kontor kommer tillträdas redan under våren, den 30 april 2020.

Läs mer här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *