Så har coworking påverkat kontors-kulturen av corona

Studien om coworking visar att de aktörer som erbjuder andra tjänster än just coworking har darbbats hårdast. Företaget Collaboration Concepts äger ett antal coworking spaces sedan över 10 år tillbaka och har varit i kontakt med 25 olika platser utspridda över landet. Städerna som ingår gäller kontor i bland annat Jönköping, Linköping och Örbero – samt många fler platser runomkring i Svealand. Hela 36% hade knappt några besökare på kontoren alls under april och maj månad.

Läs mer här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *