H&M butiker ser ökad omsättning i Sverige

H&M-gruppen med huvudkontor i Stockholm ser nu ökad omsättning med cirka 16 procent. Detta då försäljningen i butikerna runtom i Sverige har gått upp mer än förväntat trots coronakrisen. I starten av året och pandemin så var 900 av H&Ms totalt 5 000 butiker tillfälligt stängda. Och så sent som den sista augusti så kunde omkring 200 butiker ännu inte öppnas. Ledningen har tagit åtgärder för att möta bortfall av intäkter som därför gett resultat. Bakom detta ligger beslut som fullprisförsäljning och en stark konstandskontroll internt inom koncernen. På så sätt har H&M lyckats vända till vinst redan i Q3.

Läs vidare här.