Tobin förvärvar i Uppsala

Tobin Properties förvärvar tre fastigheter i centrala Uppsala, med en total yta på knappa 8000 kvadratmeter. Syftet med förvärvet är att på sikt omvandla fastigheterna till bostäder.

I nuläget håller Region Uppsala till i två av de tre fastigheterna.

Läs hela inlägget på Fastighetsnytt.se här!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *