Storvaruhuset Dollarstore öppnar i Lillån, Örebro

En bygglovsansökan om vad som ska bli lågprisbutiken Dollarstore har precis lämnats in. Butiken kommer ligga i Lillån i Örebro, och planeras bli 4100 kvadratmeter stor. Förhoppningarna är att bygget ska starta inom några veckor, och därefter att varuhuset ska öppna i augusti.

Läs hela nyheten här på NA.

Nytt kontor om 500 kvm i Linköping

Lundbergs har gjort klart med teknikkonsulten Bengt Dahlgren som ny hyresgäst i fastigheten Repslagaregatan 19 i Linköping.

Bengt Dahlgren flyttar därmed hela sin verksamhet i Linköping till det nya kontoret som omfattar en yta om 500 kvm. Hyresavtalet löper över fem år.

Fastigheten ligger i kvarteret Braxen som har blivit ett populärt område för rikstäckande teknikkonsulter.

Läs hela artikeln på Fastighetsnytt.se här!

Swedbank ny hyresgäst i S7

Den nya byggnaden S7, som är under uppförande i centrala Västerås, har nu gjort klart med ytterligare en hyresgäst. Klövern, som alltså står bakom S7, har nu gjort klart med en uthyrning av 1100 kvm till Swedbank. Ett avtal som löper av 10 år.

Totalt har S7 cirka 6700 kvm uthyrningsbar yta, varav cirka 5900 kvm nu är uthyrda. De hyresgäster som presenterats tidigare är bland annat investmentbolaget AB Arvid Svensson, kontorshotellet First Office samt Nordic Choice Hotels.

Läs hela texten på Fastighetsnytt.se här!

Här är Sveriges dyraste fastighet

Med en värdeökning på smått otroliga 72% sett till de senaste sex åren har den i folkmun kallade “Klara Zenit” (Blåmannen 20 i Stockholm) blivit värderad till hela 7,5 miljarder kronor – vilket gör fastigheten till den dyraste i hela Sverige.

Fastigheten förvärvades 2010 av Vasakronan för 4,35 miljarder och har därefter ökat stort i värdet. Samtidigt har såväl energiförbrukning samt driftkostnader gått ner med 52% respektive 10%.

Läs hela texten på Fastighetsvarlden.se här!

Nytt för hälso- och sjukvården i Region Gävleborg

Med inflyttning redan den 1 april i år har nu Region Gävleborg tecknat ett fyraårigt hyresavtal om 5.300 kvm kontorslokaler med Diös. Syftet med avtalet är att utbredda hälso- och sjukvården genom att flytta ut delar av de administrativa enheterna från sjukhusen och därigenom frigöra yta. Hyresavtalet totala värde uppges ligga på 27 mkr.

Läs hela texten på Fastighetsvarlden.se här!

Wihlborgs bygger ny kontorsfastighet i Malmö

Wihlborgs bygger nu ut Tyrens kontor i Dockan i Malmö med 2200 kvadratmeter, då Thyrén har behov för större plats. För att göra det möjligt för tillbyggnaden att hänga ihop med den befintliga fastigheten ska Wihlborgs riva en intilliggande, äldre byggnad.

Inflyttning planeras vara november 2018, och strax därefter startar ombyggnad och renovering av de befintliga lokalerna.
Thyrén kommer hyra totalt 5500 kvadratmeter, vilket betyder att det i den nya byggnaden kommer finnas ytterligare cirka 700 kvardratmeter som hyrs ut.

Läs mer om detta här på Fastighetsnytt.