Snart öppnas ett av södra Sveriges största lager i Götaland

Derome Byggvaror & Träteknik kommer under våren 2018 öppna ett nytt lager i Götaland, mer specifikt i Landskrona. Lagret kommer användas för bygg- och järnvaror och motsvarar i storlek tre fotbollsplaner och kommer ha kapacitet att rymma upp till 25 000 artiklar. Lagret i Götaland kommer bli det största lagret i södra Sverige för dessa attribut. Öppningen kommer även leda till 100 nya arbetstillfällen.

Läs hela artikeln om öppningen här på Derome.

IT-företag öppnar nytt kontor i Umeå

Det svenska it-företaget Nexus har 15 kontor runt om i världen och öppnar nu ytterligare ett kontor i Umeå, Norrland. Anledningen till varför de öppnar kontor i Umeå är för att alla användare ska kunna komma åt deras it-system eller fysiska lokaler. Kontoret i Umeå blir det första Nexus öppnar norr om Stockholm och de anställda kommer ansvara över hela marknaden norr om Stockholm.

Läs hela artikeln här.

Mobila kliniker i Västerås

Under hösten öppnas mobila kliniker i Västerås för de äldre med många sjukdomar. Tidigare har de äldre vårdats på kliniker och sjukhus. Syftet med de mobila klinikerna är att de äldre ska bli bättre omhändertagna och ska agera som en brygga mellan sjukhus och hemvård. Utöver Västerås är mobila kliniker redan ett arbetssätt i Umeå.

Läs hela artikeln här på Dagens Medicin.

Fastigheter i Stockholm kommer utvecklas

Anna Winbergh blir den ny marknadsområdeschef på Humlegården i Stockholm och får då ansvar för ett antal fastigheter runt om i Stockholms innerstad. Winbergh tillträdde den nya rollen under augusti tidigare iår och har mycket erfarenhet för att kunna utveckla olika fastigheter i Stockholm.

Läs hela artikeln om Stockholms framtida fastighetsutveckling här på Byggindustrin.

Butiker stängs ner i Linköping

Under hösten har butikskjedjan Monki stängt ner butiker runt om i landet och nu stänger ner ytterligare tre butiker. En av butikerna som stängs ner ligger i Linköping. Enligt Annika Jardin, PR- och marknadschef på Monki, så är dessa butiker inte optimala för deras nuvarande verksamhet. Butiken i Linköping kommer att stängas ner under hösten 2017 alternativt under vintern 2019. De andra butikerna som ska läggas ner ligger i Jönköping och Norrköping.

Läs hela artikeln här på market.

Detta innovativa företag öppnar nytt kontor i Uppsala!

Det prisbelönta och innovativa digitaliseringsbolaget Sisyfos Digital öppnade under våren nytt kontor i Uppsala. Denna nyöppning kommer leda till många nya arbetstillfällen i Uppsala. 16 personer från företaget kommer starta upp kontoret i Uppsala och sen kommer fler anställas.

Läs hela inlägget här!

Fastighet i Jönköping

Jordbruksverket i Jönköping kommer flytta inom fyra år från Vallgatan till Skeppsbron Västra som är en ny stadsdel i Jönköping. Även Skogsstyrelsen funderar på att flytta till samma fastighet vilket skulle innebära en flytt på total 900 personer. Den nya fastigheten är modern och attraktiv med minder lokalyta så konstnaden skulle minska. Inflyttningen i den nya fastigheten i Jönköping kommer påbörjas 2021.

Läs hela artikeln här!

Ny klinik i Örebro

De senaste 10 åren har Örebro vuxit med närmare 15 000 personer och kommer att fortsätta växa med ca 2000 personer per år enligt nya mätningar. Det betyder att näringslivet i Örebro växer, specifikt tandvården. Sveriges största privata tandvårskedja Smile öppnar nu en klinik i Örebro. Kliniken kommer dessutom öka antalet specialister för att minska köerna. Kliniken kommer bli Örebros största privata tandvårdsklinik.

Läs hela artikeln här!

Sveriges största lager i Helsingborg

Sveriges största lager för tredjepartslogistik ligger beläget i Helsingborg. Lagret tillhör PostNord och är företagets näst största lager med närmare 500 personer som anställda. Det geografiska läget av lagret är pga det strategiska läget Helsingborg har. Några utav kunderna till Helsingborgs lagret är Footway, Nespresso och Viktväktarna.

Läs mer här!