Fastighetsbranschen i Jönköping påverkad av varsling

Under mars månad varslades ca 104 personer till följd av coronakrisen inom fastighetsverksamhet. I Jönköping låg siffran på hela 24 personer som landar i toppen av antal varslade jämfört med alla län i landet. Detta visar Arbetsförmedlingens statistik, och kan jämföras med februari då endast sex personer varslades inom branschen. Total varslades 42 415 personer om uppsägning bara i mars. Så här långt har dock fastighetsbranschen klarat sig relativt bra, men framtiden ser oviss ut då branschen tagit en stor smäll under pandemin. Varsel har dock förekommit vid nio tillfällen. Vissa län har klarat sig helt och hållet, så som Uppsala och Kalmar. Däremot i Stockholm ligger siffran på 28 personer.

Här kan du läsa vidare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *